راه بهشت

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر
آيا شما مى دانيد روحانيت حاکم در کشور چه ظلم و ستمى بر مردم روا مى دارند؟ آيا شما از زندگى اشرافى آقايان هم کيش خود خبر داريد؟ آيا وظيفه شما همين سکوت کردن است؟ آيا فقط کار مهم شما گفتن احکام شرعى ظاهرى است؟ آيا پيامبر و امام هم نسبت به مردم اين همه بى تفاوت بودند؟!...

امر به معروف کساني که زندگي اشرافي دارند
سؤال : آيا شما مى دانيد روحانيت حاکم در کشور چه ظلم و ستمى بر مردم روا مى دارند؟ آيا شما از زندگى اشرافى آقايان هم کيش خود خبر داريد؟ آيا وظيفه شما همين سکوت کردن است؟ آيا فقط کار مهم شما گفتن احکام شرعى ظاهرى است؟ آيا پيامبر و امام هم نسبت به مردم اين همه بى تفاوت بودند؟!
پاسخ : سعى ما اين است که خودمان زندگى متوسطى داشته باشيم و بحمدالله داريم، و به ديگران هم توصيه کرده و مى کنيم، ضمناً توجّه داشته باشيد در تبليغات رسانه هاى خارجى دروغ و بزرگ نمايى فراوان است.
 
نهي از منکر مراجع عظام در برابر بي عدالتي ها
سؤال : سکوت علما ( خصوصا مراجع عظا م ) در برابر بي عدالتيها و تضعيف حقوق مستضعفين به ويژه توسط افرادي که ظاهر مذهبي دارند چه حکمي دارد؟
پاسخ : ان شاء الله سکوت نمي کنند و به وظيفه خود عمل مي کنند خواه مؤثر بيفتد يا نه.
 
امر به معروف همسر به مرتب خواندن نماز
سؤال : همسر من در خواندن نماز تنبلي و کاهلي مي نمايد و هر چه به او تذکر مي دهم بعضا دوباره مشاهده مي کنيم در نماز تنبلي مي نمايد و نمازهايش قضا مي شود ... حال وظيفه من در قبال ايشان و دينم چيست؟
پاسخ : باز هم به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر ادامه دهيد و مأيوس نباشيد ان شاء الله مشکل حل خواهد شد.
 
قصد قربت در امر به معروف
سؤال : آيا در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت شرط است؟
پاسخ : قصد قربت شرط نيست ولى بدون آن ثواب به کسى نمى دهند.
 
مضر بودن امر به معروف و نهي از منکر
سؤال : اگر امر به معروف و نهى از منکر در اداره باعث شود که انسان از مزايايى همچون اضافه کار و يا پاداشهاى ديگر محروم شود، آيا باز هم واجب است؟
پاسخ : اگر موجب ضرر و زيان مهمّى نشود واجب است.
 
ملتزم نکردن همسر به امور شرعي
سؤال : اگر مردى همسرش را به امور شرعى و وظائف دينى ملتزم نکند، آيا فاسق محسوب مى شود؟
پاسخ : اگر مى تواند نهى از منکر کند و ترک نمايد، فاسق است.

نهي از منکر براي رانندگاني که موسيقي هاي نامشروع استفاده مي کنند
سؤال : الف ) گاهي که در تاکسي يا اتوبوس سوار مي‌شويم راننده نوار موسيقي زن روشن مي‌کند اگر انسان بداند با تذکر وي ممکن است نوار را خاموش کند اما بعد از پياده شدن وي دوباره روشن مي‌کند وظيفه‌اش چيست؟
ب) بعضي راننده‌هاي اتوبوس عنوان مي‌کنند که اگر نوار گوش نکنند خوابشان مي‌برد در اين حالت وظيفة انسان چيست؟
پاسخ : الف ) بايد تذکر دهد و به وظيفه نهي از منکر با زبان خوش توأم با ادب و منطق عمل کند.
ب) بايد آنها را توجيه کرد که براي اين منظور از نوارهاي مشروع استفاده کنند.
 
نهي از منکر از طريق ضرب و شتم
سؤال : در دوران نوجواني که مصادف با دهه شصت بود من در بسيج محلات مشغول به خدمت بودم که در حين اين انجام وظائف گاه با کساني که از منظر ما مرتکب بزه يا منکري بودند برخورد فيزيکي مي کرديم و آنها را با جلب مورد ضرب وشتم قرار مي داديم. اکنون به ايشان دسترسي ندارم آيا اموري که در آن شرايط انجام مي داديم درست بوده و اگر نه چگونه رضايت آنها را حاصل کنم؟
پاسخ : بدون اجازه حاکم شرع اينگونه نهي از منکر کردن براي افراد عادي جائز نيست و اگر چنين کاري کرده ايد و دسترسي داريد حليّت بطلبيد والّا براي آن اشخاص استغفار کنيد و کار خير انجام دهيد.
 
کتک زدن بخاطر عدم رعايت حجاب
سؤال : اگر يکى از محارم مردى ملتزم به حجاب شرعى نباشد، آيا مرد حق دارد به خاطر اين کار او را بزند، البتّه بعد از اين که راههاى مختلف زيادى را براى قانع ساختن او پيموده و نتيجه اى نگرفته است؟
پاسخ : زدن به منظور امر به معروف و نهى از منکر بدون اجازه حاکم شرع جايز نيست.
 
عدم التزام مرد به حجاب شرعي همسر
سؤال : اگر مردى همسرش را به حجاب شرعى ملتزم نکند، آيا فاسق محسوب مى شود؟
پاسخ : اگر نهى از منکر را ترک کند فاسق است.
 
نهي از منکر اساتيد توسط دانشجو
سؤال : گاهى بعضى از اساتيد زن در کلاس درس دانشجويان با لباسهاى تحريک کننده حضور پيدا مى کنند و دانشجويان بناچار براى دريافت درس و مطلب به او نگاه مى کنند، تکليفشان چيست؟
پاسخ : در اين گونه موارد بايد با هماهنگى مسؤولين دانشگاه جلو اين گونه مسائل را گرفت تا دانشجويان به مشکل برخورد نکنند و اساتيد به وظيفه شرعيّه خودشان عمل نمايند.
 
قطع رابطه براي اصلاح رفتار ناشايست
سؤال : آيا با اشخاصى که افعال و کردار غير معقولانه و ناشايست دارند و با تذکّر، از افعال خود دست بردار نيستند، مى شود قطع رابطه نمود؟
پاسخ : در صورتى که قطع رابطه موجب خوددارى از منکر شود لازم است.
 
ترک کردن مجلس غيبت
سؤال : اگر کسى در بين جمع، غيبت بکند و مطمئن باشيم امر به معروف و نهى از منکر در او تأثير نمى کند، وظيفه ما چيست؟
پاسخ : در چنين جلسه اى شرکت نکنيد.
 
قطع رابطه خانوادگي جهت نهي از منکر
سؤال : آيا قطع رابطه با اقوامى که نسبت به امور شرعى بى تفاوتند مثلا (خمس و زکات نمى دهند) و يا امور خلاف شرع انجام مى دهند و امر به معروف و نهى از منکر در آنها تأثيرى ندارد جايز است؟
پاسخ : اگر قطع رابطه موجب بيدار شدن آنها گردد واجب است و اگر اثر منفى دارد، اين کار را نکنيد.
 
تذکر به کسي که قرآن را غلط مي خواند
سؤال : آيا تذکّر به کسى که قرآن را غلط مى خواند واجب است؟
پاسخ : بهتر است با زبان خوب تذکّر دهيد.
 
نهي از منکر در دانشگاهها
سؤال : يکى از مسؤولين دانشگاهها به غلط امر به معروف و نهى از منکر و تذکّر به دانشجويان خاطى را محدود به مسؤولين انضباطى دانشگاه مى داند و به دانشجويان مؤمن ميدان نمى دهد، با توجّه به اين مطلب وظيفه يک دانشجوى متعهّد و انقلابى در اين زمينه چيست؟
پاسخ : امر به معروف و نهى از منکر وظيفه همه مسلمانهاست و کسى نمى تواند جلوى آن را بگيرد ولى بايد طورى انجام گيرد که نظم دانشگاهها و مؤسّسات به هم نخورد.
 
نهي از منکر در تاکسي
سؤال : اگر سوار تاکسى شديم و راننده نوار ترانه غير مذهبى گذاشت تکليف ما در اين حال چيست؟
پاسخ : بايد نهى از منکر کنيد و اگر نمى پذيرد پياده شويد، مگر اين که عسر و حرج لازم آيد.
 
امر به معروف و نهي از منکر نسبت به نامحرم
سؤال : امر به معروف و نهى از منکر مرد نسبت به زن نامحرم، يا بالعکس چگونه بايد صورت پذيرد؟
پاسخ : بايد به صورتى باشد که خلاف شرعى در آن پيش نيايد، و به زبان خوش و منطقى انجام گيرد.
 
نهي از منکر شخصي که موجب اذيت و آزار ديگران مي شود
سؤال : اگر کسى با راه رفتن يا صحبت کردن در مکان عمومى، موجب اذيّت و آزار ديگران شود، چه حکمى دارد؟ بر فرض حرام بودن، آيا بايد نهى از منکر کرد؟
پاسخ : کار خلافى انجام داده، و لازم است با زبان خوش او را نهى از منکر کرد.
 
پخش صداي خواننده زن در وسايل نقليه عمومي
سؤال : گاهي در تاکسي يا در اتوبوسهاي بين شهري صداي زن پخش مي شود. در اين موارد چه بايد کرد؟
پاسخ : با زبان خوب، امر به معروف و نهي از منکر نماييد تا نوار را قطع کنند و با توجه به اينکه اين کار غير قانوني است مي توانيد در صورت عدم توجه، به مراکز مزبور شکايت کنيد.
 
نهي از منکر ناصحين
سؤال : آيا امر به معروف و نهي از منکر توسط ناصحين مرد وابسته به ستاد اجراي امر به معروف و نهي از منکر به زنان بدحجاب مجاز است يا خير؟ با عنايت به اينکه ناصحين زن در ستاد فعاليت دارند و امر به معروف توسط ناصحين مرد مستلزم صحبت کردن، نگاه کردن به مو يا حتي بدن زن نامحرم باشد.
پاسخ : امر به معروف و نهي از منکر واجب کفائي است، اگر به اندازه کافي ناصح از جنس موافق باشد لزومي ندارد جنس مخالف اقدام کند.

شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر
سلب امر به معروف و نهي از منکر
سؤال : با وجود نهادى براى امر به معروف در نظام جمهورى اسلامى، آيا وظيفه امر به معروف و نهى از منکر از ديگران سلب مى شود؟ و در صورت تداخل کار آنها با ديگران، تکليف چيست؟
پاسخ : امر به معروف و نهى از منکر يک حکم عام است و همه به مقدار توان خود موظف به آن هستند و وجود چنين نهادى سلب مسؤوليت از ديگران نمى کند و موارد تداخل را با برنامه ريزى بايد حل کرد.

ارسال نظرات و دیدگاه های شما

توجه:

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد.
• نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
• نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
• متن نظر شما می بایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.