راه بهشت

نگاه

نگاه
نگاه
1- نگاه به تصاوير بازيگران ايراني بي حجاب ؛ 2- نگاه به عكس و فيلم زن نامحرم بدون قصد ريبه ؛ 3- حكم نگاه با لذت به صورت انسان ديگر ؛ 4- نگاه كردن به زنان چادرنشين؛ 5- نگاه كردن به تصاوير مستهجن ؛ 6- نگاه با لذت به محارم ؛ 7- حكم ديدن پا يا شكم برهنه زناني كه مقيد به پوشش آن نيستند ؛ ...

1- نگاه به تصاوير بازيگران ايراني بي حجاب
سؤال : در يك سري سايت ها در اينترنت عكس يك سري از بازيگرهاي ايراني زن بي حجاب وجود دارد آيا ديدن آنها اشكال دارد با خير؟
پاسخ : در صورتي كه آنها را بشناسيد اشكال دارد همچنين در صورتي كه نگاه به آنها به قصد لذت باشد يا مفسده اي بر آن مترتب گردد.
 
2- نگاه به عكس و فيلم زن نامحرم بدون قصد ريبه
سؤال : نگاه كردن به عكس و فيلم (اگرپخش مستقيم و زنده باشد) زنان نامحرم (بدون رعايت حجاب كامل) بدون قصد ريبه چه حكمي دارد؟
پاسخ : در صورتي كه بدون قصد لذت باشد و خوف وقوع در گناه نرود اشكالي ندارد.
 
3- حكم نگاه با لذت به صورت انسان ديگر
سؤال : اگر انسان همان طور كه از ديدن يك باغ و گلستان لذت ميبرد از نگاه كردن به صورت انسان ديگر (مرد يا زن) لذت ببرد حرام است و مصداق قصد ريبه و لذت به حساب مى آيد؟
پاسخ : غالبا اين گونه نگاهها جنبه لذت جنسى دارد لذا اشكال دارد.
 
4- نگاه كردن به زنان چادرنشين
سؤال : نگاه كردن به صورت زنان چادرنشين كه معمولا قسمتى از موى سر آنها نيز ديده مى شود براى مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ توضيح اينكه آنها به اين نوع پوشش عادت كرده اند و اگر تذكر داده شود نمى پذيرند؟
پاسخ : اگر قصد لذت و ريبه نباشد اشكالى ندارد.
 
5- نگاه كردن به تصاوير مستهجن
سؤال : نگاه كردن به تصاوير مستهجن در صورتى كه هيچ اثر سوئى روى فرد نداشته باشد چه حكمى دارد البته از نظر فقهى مراد است نه از لحاظ اخلاقى؟
پاسخ : جايز نيست زيرا تصاوير مستهجن منشأ فساد است.
 
6- نگاه با لذت به محارم
سؤال : اگركسي به قصدلذت به مادرزن خودنگاه كندياوي راببوسد چه حكمي دارد؟
پاسخ : به يقين حرام است.
 
7- حكم ديدن پا يا شكم برهنه زناني كه مقيد به پوشش آن نيستند
سؤال : ديدن پا يا شكم برهنه ي زناني كه مقيد به پوشش آن نيستند چه حكمي دارد؟
پاسخ : در صورتي كه به نهي از منكر ديگران توجهي نمي كنند و بدون قصد لذت نگاه شود و خوف وقوع در گناه نرود اشكال ندارد. البته اين مسئله در مورد شكم صدق نمي كند.
 
8- نگاه عمدي به دستان مردان
سؤال : من شنيدم كه نگاه كردن به دستان آقاياني كه بلوز آستين كوتاه مي پوشند حرام است حتي اگر سهوا و بدون غرض باشد آيا اين درست است؟
پاسخ : احتياط آن است كه نگاه عمدي نكنيد ولي نگاه بدون اختيار اشكالي ندارد.
 
9- نگاه كردن به موي سر خانمي كه قصد ازدواج با او را دارد
سؤال : سلام با آرزوي سلامت. اينجانب ميخواستم بدانم آيا ديدن موي خانمي كه قصد ازدواج با او را دارم و با اين ازدواج موا فقت كرده است حرام ميباشد؟
پاسخ : اين كار قبل از عقد جايز نيست مگر اين كه واقعاً بخواهد آشنايي بيشتري به صفات و خصوصيات همسر آينده داشته باشد آن هم فقط به مقدار ضرورت جايز است.
 
10- نگاه به بدن محارم
سؤال : نگاه به بدن محارم تا چه حد امكان دارد؟
پاسخ : نگاه به بدن محارم به آن مقداري كه در ميان محارم معمول است مانعي ندارد و به بيشتر از آن نگاه نكنيد. و معمولا سر و گردن و كمي از سينه و كمي از دستها و پاها را در برابر محارم نمي پوشانند.
 
11- نگاه كردن به عكس قبل از ازدواج همسر
سؤال : من در سن 20 سالگي با زني كه 18 سال سن داشت ازدواج كردم،نگاه من به عكس 16سالگي همسرم كه بي حجاب است وآن هم با قصد ريبه چه حكمي دارد؟
پاسخ : اشكال ندارد.
 
12- نگاه زن به مرد نامحرم
سؤال : چه مقدار از بدن مرد را زن نامحرم مي تواند به طور مستقيم و غير مستقيم ببيند؟
پاسخ : آن مقدار كه بطور معمول آنرا نمي پوشانند مانند سر، گردن و كمي از سينه و دستها تا كمي بالاتر از آرنج و پاها تا نصف ساق.
 
13- نگاه كردن به ترانه هاي تصويري غير مجاز
سؤال : نگاه كردن به ترانه هاي تصويري غير مجاز كه در آنها زنها و دخترها با هم يا با پسرها مي رقصند بدون اينكه كوچكترين پاسخ : شهوتي به انسان دست دهد چه حكمي دارد؟
جايز نيست.
 
14- نگاه كردن به عكس و فيلم سكسي خارجي
سؤال : نگاه كردن به عكس سكسي يا فيلم سكسي خارجي ( غير مسلمان )‌چه حكمي دارد؟
پاسخ : جائز نيست.
 
15- نگاه كردن به عكسهاي مبتذل
سؤال : آيا ديدن عكس هاي مبتذل براي ما گناهي دارد يا نه و آيا كبيره است يا صغيره و من در اين باره توبه كرده ام و مي خواهم كمي به من دلداري دهيد.
پاسخ : ديدن عكس هاي مبتذل جائز نيست. حال كه موفق به توبه شده ايد سعي كنيد كه با اعمال نيك آينده گذشته را جبران كنيد تا ان شاء الله خداوند شما را مشمول عفو خود قرار دهد.
 
16- تماشاي فيلمهايي كه حجاب را رعايت نمي كنند
سؤال : نگاه كردن به فيلم هاي ايراني كه تازه ساخته مي شوند و حجاب را رعايت نمي كنند درست است يا نه
پاسخ : در صورتي كه هنرپيشه زن را نشناسيد و منشأ فسادي نشود اشكالي ندارد.
 
17- نگاه كردن به چهره زيباي همجنس
سؤال : نگاه به صورت زيباروي همجنس و لذت از آن چه صورتي دارد ؟ آيا اين لذت حتما جنسي است ؟
پاسخ : هر گاه لذت جنسي باشد جائز نيست اما اگر مشكوك است مانعي ندارد و در هر حال بهتر است احتياط كند در دام شيطان نيفتد.
 
18- منظور از ريبه و لذت در نگاه به نامحرم
سؤال : آيا نگاه كردن به وجه و كفّين زن نامحرم بدون قصد لذت اشكال دارد؟ و منظور از قصد ريبه و لذّت چيست؟
پاسخ : اشكال ندارد و منظور از ريبه آن است كه بترسد به گناه بيفتد و منظور از لذّت هم لذّت جنسى است.
 
19- تماشاي زنان بدون حجاب از تلويزيون
سؤال : نگاه كردن به فيلمهايى كه زنهاى بى حجاب و آرايش كرده در آن بازى مى كنند و بعضاً از تلويزيون پخش مى شود چه حكمى دارد؟
پاسخ : در صورتى كه منشأ مفاسد خاصى بشود حرام است.
 
20- تماشاي فيلمهاي ايراني و خارجي از تلويزيون
سؤال : مشاهده فيلمهاى ايرانى در خارج و خارجى از سيماى جمهورى اسلامى ايران چه حكمى دارد؟
پاسخ : مشاهده فيلمهاى ايرانى در صورتى كه صحنه و آهنگهاى نامشروعى در آن نباشد جايز است چه براى كسانى كه در داخل هستند يا در خارج و در غير اين صورت جايز نيست و در مورد فيلمهاى خارجى چنانچه صحنه هاى نامشروع سانسور مى شود مانعى ندارد.

21- نگاه استاد و دانشجو به يكديگر
سؤال : در كلاسهاى دانشگاه اساتيد مرد و زن تدريس مى كنند، نگاه كردن دانشجويان مرد به استاد زن و بالعكس چه حكمى دارد؟
پاسخ : در صورتى كه نگاه هوس آلود نباشد در مورد وجه و كفّين اشكالى ندارد.
 
22- لزوم رعايت حجاب در كلاس درس
سؤال : حكم مشاهده دستها و موهاى سر و صورت زن، بيش از مقدار شرعى كه در هنگام نوشتن روى تخته سياه ظاهر مى گردد چگونه است؟ (البتّه به منظور تفهيم استاد و دريافت و درك دانشجويان).
پاسخ : بايد حجاب را طورى مراعات كنند كه زايد بر وجه كفّين ظاهر نشود.
 
23- نگاه دانشجو به تصاوير كتب پزشكي
سؤال : نگاه كردن به عكسهاى عريان موجود در كتب پزشكى كه آموزش آن براى دانشجويان ضرورى است و گاهى ريبه آور است، چه حكمى دارد؟
پاسخ : بدون قصد لذّت و ريبه اشكالى ندارد و هرگاه چنين حالتى خود به خود حاصل شود تنها در موارد ضرورت و به مقدار ضرورت نگاه كنند.
 
24- نگاه به عورت به منظور آموزش پزشكي
سؤال : گذراندن واحدهاى زنان و زايمان براى دانشجويان پزشكى و پرستارى الزامى است آيا اين الزام، نگاه كردن به عورت زن را براى آموزش تجويز مى كند؟
پاسخ : تنها در صورت ضرورت چنين آموزشى، جايز است.
 
25- نگاه كردن به عكسهاي زن مطلقه و متوفي
سؤال : زن و شوهرى با هم عكس گرفته اند ولى مرد و زن حجاب كامل و كافى ندارند سپس زن و يا مرد، مرده و يا از هم جدا شده اند آيا بعد از فوت و يا طلاق مى توانند به عكسى كه قبلا گرفته اند نگاه كنند؟
پاسخ : در صورت وفات اشكالى ندارد ولى در صورت جدا شدن از هم، نگاه نكنند.
 
26- عكس گرفتن در مجالس عروسي
سؤال : آيا خواهران مذهبى مى توانند در عروسى ها و عقدها كه نوعاً بدحجاب و آرايش كرده هستند، جلو دوربين قرار بگيرند توسط خواهران عكاس عكس آنها گرفته بشود؟ ناگفته نماند ظاهر كردن چنين عكسهايى به دست مردان نامحرم مى باشد.
پاسخ : عكس گرفتن از زنان به وسيله زنان اشكالى ندارد، مگر اين كه به دست مردان بيگانه بيفتد و آنهارا بشناسند و يا منشأ فساد شود.
 
27- ديدن دست حنا شده بانوان
سؤال : حناى دست زن را اگر نامحرم ببيند و موجب ريبه نباشد چه صورت دارد؟
پاسخ : ظاهراً مانعى ندارد.
 
28- نگاه كردن به زنان عشاير
سؤال : نگاه كردن به صورت زنان چادرنشين كه معمولا قسمتى از موى سر آنها نيز ديده مى شود براى مرد نامحرم چه حكمى دارد؟ توضيح اين كه ايشان به اين نوع پوشش عادت كرده اند و اگر تذكر داده شود نمى پذيرند.
پاسخ : اگر قصد تلذّذ و ريبه نباشد اشكالى ندارد.
 
29- نگاه غير عمدي به نامحرم
سؤال : امروزه زنهاى آرايش كرده در جامعه زياد ظاهر مى شوند، آيا نگاه كردن به آنها بدون قصد شهوت جايز است؟ و اگر جايز نيست حكم نگاه غير عمدى چيست؟
پاسخ : نگاه غير عمدى اشكال ندارد و رفت و آمد چنين زنهايى در كوچه و خيابان نمى تواند مانع رفت و آمد مردان مسلمان گردد اگر چه بدانند بدون قصد، نگاهشان به آنها مى افتد.

30- ديدن فيلمهاي مستهجن همراه با همسر
سؤال : آيا ديدن فيلمهاي مستهجن براي زن وشوهر اشکال دارد ؟
پاسخ : جائز نيست.
 
31- ظاهر كردن عكس توسط نامحرم
سؤال : آيا جايز است عكسى كه بدون حجاب اسلامى گرفته شده را به عكاس نامحرم براى ظاهر كردن داد؟
پاسخ : در صورتى كه عكاس صاحب آن عكس را نشناسد و منشأ مفاسد خاصّى نشود مانعى ندارد.
 
32- نوارهاي ويدئويي مبتذل
سؤال : متأسّفانه نوارهاى ويديوئى محتوى فيلم هاى مبتذل، اعم از موسيقى، آواز، رقص زنان يا مردان، يا زن و مرد، بلكه بالاتر نوارهايى كه عمل زناشويى را نمايش مى دهد، به وفور در بازار يافت مى شود! و از طرفى، در بعضى از محافل شايع شده كه چون به صورت پخش غير مستقيم است اشكالى ندارد، يا اگر محرّك نباشد، حرام نيست! لطفاً در اين زمينه به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
1ـ خريد و فروش و نگهدارى اين نوارها، و نگاه كردن به اين فيلمها چه حكمى دارد؟
2ـ آيا بين پخش مستقيم و غير مستقيم در فرض مزبور تفاوتى است؟
3ـ آيا جمع آورى و از بين بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، اين كار، بر عهده چه كسى است؟
4ـ در صورتى كه از شخصى به دليل خريد، يا فروش، يا نگه دارى، اين گونه نوارها، يا ديدن فيلمهاى محتوى آن، به دادگاه شكايت كند، مجازات آن چيست؟
پاسخ : خريد و فروش و نگهدارى و نگاه كردن به اين گونه فيلمها حرام است؛ خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم، و بر حاكم شرع لازم است كه آنها را جمع آورى كرده و از بين ببرد، و اين كار تعزير دارد.
 
33- تماشاي تصاوير مستهجن توسط زن و شوهر
سؤال : استفاده از نوارهاى تصويرى مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهييج قوّه شهويّه، بدون اين كه مفاسد ديگرى بر آن مترتّب گردد چه حكمى دارد؟ آيا كسى كه اين گونه نوارها را به منظور فوق نگهدارى مى كند، قابل تعزير است؟
پاسخ : اشكال دارد و قابل تعزير است; ولى در مرحله اوّل در اين گونه موارد در مقام تعزير بايد به اخطارهاى لفظى قناعت كرد.
 
34- نگاه كردن به بانواني كه بر روي صورت خود تاتو كرده اند
سؤال : اخيراً برخى از بانوان نسبت به ابرو يا دور لب، عمليّات تاتو انجام مى دهند، (پر رنگ كردن دور ابرو و لب با خال كوبى) كه طبعاً زينت تلقّى مى شود. و گاه پوشاندن آن نيز مقدور نمى باشد. لطفاً بفرماييد كه اين عمل مشمول آيه شريفه (وَ لا يُبْدينَ زينَتهنَّ) مى باشد، يا نه؟ نگاه به صورت چنين زنانى چه حكمى دارد؟
پاسخ : آيه (لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ) با توجّه به جمله «اِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها» زينتهاى موجود در صورت و دستها تا مچ را شامل نمى شود. ولى اگر اين زينت تند و زننده باشد، و منشأ مفاسدى شود، جايز نيست.
 
35- نگاه كردن به اعضاي بدن زن كافر
سؤال : نگاه كردن به اعضاى بدن زن كافر غير ذمّى چه حكمى دارد؟
پاسخ : نگاه كردن به اعضايى كه معمولا در عرف آنها مكشوف است، بدون قصد لذّت اشكالى ندارد.
 
36- ازاله موهاي زائد بدن توسط ديگري
سؤال : در بعضى از حمّام هاى داخل شهر يك نفر كيسه مى كشد، و موهاى زائد بدن را زائل مى كند. با توجّه به اين كه نگاه به عورت جايز نيست، آيا اين كار جايز است؟
پاسخ : نگاه به عورت ديگرى، خواه براى زائل كردن مو باشد، يا چيز ديگر، جايز نيست. ولى زايل كردن موهاى زير بغل و مانند آن، به وسيله همجنس مانعى ندارد.
 
37- معاينه دستگاه تناسلي توسط سازمان هاي نظامي
سؤال : در سازمانهاى نظامى كشور، اعمّ از ارتش، سپاه پاسداران، نيروى انتظامى و برخى ديگر از سازمانهاى دولتى از اين قبيل، براى استخدام نيروى جديد، ابتدا بايستى شخص را از هر جهت معاينه كامل بدنى نمايند، تا از سلامت جسمى شخص اطمينان حاصل گردد. در اين آزمايشات تمامى اعضاى بدن، از جمله دستگاه تناسلى، مورد معاينه قرار مى گيرد. آيا پزشك همجنس اجازه ديدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاينه و احراز سلامتى دارد؟
پاسخ : در مواردى كه ضرورت دارد مجاز است. و منظور از ضرورت اين است كه معاينه بدنى براى آن كار لازم است، و بدون معاينه بدنى استخدام نمى كنند، و شخص هم نياز به استخدام دارد.
 
38- نگاه كردن به تصاوير و فيلم هاي برهنه
سؤال : حكم نگاه كردن بدون ريبه به تصويرها و فيلمهايى كه مواضعى از بدن را نمايش مى دهند كه معمولا پوشانده مى شود، چيست؟
همچنين نگاه به تصوير و فيلم عورتين بدون ريبه چه حكمى دارد؟ آيا شناختن صاحب تصوير و فيلم، دخالت در حكم دارد؟ شناختن از نظر شرعى به چه معنا است؟ آيا صرف دانستن اسم و رسم كافى است؟
پاسخ : در مورد فيلم هايى كه اعضاى بدن را نشان مى دهد چنانچه به قصد شهوت نگاه نكنند، و خوف مفسده اى نباشد، اشكال ندارد؛ ولى نسبت به عورتين مطلقاً جايز نيست. و اگر زنانى باشند كه معمولا خود را مستور مى دارند، نگاه كردن به عكس هاى برهنه آنان مجاز نمى باشد. و منظور از شناخت، تنها شناخت اسمى نيست، بلكه مشخّصات بيشترى لازم است.
 
39- حكم نگاه به ناخن و موي مصنوعي
سؤال : اگر ناخن مصنوعي يا موي مصنوعي را نامحرم ببيند چه حكمي دارد ؟
پاسخ : موي مصنوعي اشكال دارد ولي ناخن مصنوعي اشكال ندارد مگر موجب مفسده خاصي شود.
 
40- نگاه به تصاوير مستهجن به دستور پزشك
سؤال : من يك جوان متاهل هستم. چهار سال است ازدواج كرده ام. به خاطر مشكل عدم ميل جنسي و به تبع آن بچه دار نشدن با پزشك صحبت كرده ام، به علت بيماري روده كه دارم نمي توانم به راحتي هر دارويي را استفاده كنم. مي خواستم ببينم اگر به عكس و يا فيلم هايي كه در آنها، كفار به صورت عريان هستند ( در صورتي كه يقين داشته باشم براي من مفسده اي ندارد و عكس هم عكس كفار باشد) آيا مي توانم به بدن يا آلت آنها نگاه كنم. پزشك من مي گفت اگر اين راه از نظر شرعي جايز باشد از راههايي است كه به حل مشكل من كمك ميكند.
پاسخ : در صورتيكه به تجويز پزشك حاذق متدين تنها راه درمان باشد به مقدار ضرورت مانعي ندارد.

41- ديدن تصوير زنان بي بند و بار زمان طاغوت
سؤال : ديدن تصوير زنان بي بند و بار طاغوت كه معروف هم هستند و حالا زنده اند در صورتي كه حجاب ندارند مانند فرح ديبا در كتاب و يا فيلم چه حكمي دارد؟
پاسخ : اگر ايجاد مفسده نكند و بدون قصد لذت نگاه كند اشكال ندارد.
 
42- لمس و نظر به باطن بدن بيمار غير همجنس
سؤال : آيا لمس و نظر باطن بدن نامحرم، اعم از ريه ها، ناى، مرى، قلب، معده، روده، مثانه و رحم، حكم ظاهر را دارد؟
پاسخ : لمس و نظر به باطن حكم ظاهر را ندارد; ولى بهتر آن است تنها به موارد ضرورت قناعت شود.
 
43- تطهير عورت شخص بيمار توسط پرستار
سؤال : آيا مى توان بيمارى كه امكان تطهير عورتين وى توسّط خودش وجود ندارد، را تطهير كرد؟
پاسخ : چنانچه مستلزم نگاه و لمس نباشد، يا اينكه به وسيله همسرش انجام گيرد اشكالى ندارد. در غير اين صورت تنها در موارد ضرورت جايز است.
 
44- معاينه بكارت عروس
سؤال : اگر از باب احتياط، عروس براي بررسي بكارت به دكتر زن و در صورت نبودن زن به دكتر مرد مراجعه كند با توجه به لزوم لمس، آيا اين كار جايز است؟
پاسخ : هرگاه ترك اين كار مظّنه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جايز است در اين صورت بايد حتى الامكان از طبيب زن اگرممكن است از غير طريق رؤيت مثلا بااستفاده از لمس غيرمستقيم به وسيله دستكش و مانند آن انجام گيرد.
 
45- پوشاندن پشت پا براي زنان
سؤال : اگر پشت پاي دختر پيدا باشد چه حكمي دارد؟ آيا بايد جوراب بپوشد؟
پاسخ : بهتر است آن را بپوشاند.
 
46- تماشاي فيلم هاي غير واقعي از پيامبران
سؤال : فيلم هايي در مورد پيامبران وجود دارد كه نام آن با اصل عصمت پيامبران مطابقت ندارد مانند «آخرين وسوسه مسيح» آيا تماشاي اين فيلم ها مجاز است؟
پاسخ : با توجه به اينكه اينگونه فيلم ها اهانت به مقام پيامبران بزرگ الهي است مشاهده آنها جايز نمي باشد.
 
47- نگاه به زنان بي حجاب در فيلم هاي زمان کودکي
سؤال : ديدن فيلم‌هايي که در زمان کودکي گرفته شده و زنان بي حجاب نيز حضور دارند در حال حاضر چه حکمي دارد؟
پاسخ : در صورتيکه زنان متديني باشند که نمي خواهند عکس شان فاش شود نگاه کردن به آنها جايز نيست.
 
48- پوشاندن كف و روي پا
سؤال : پوشيدن جوراب نازك براي خانم ها به طوري كه فقط رو و كف پاها مشخص باشد چه حكمي دارد؟
پاسخ : اين مقدار اشكالي ندارد هر چند بهتر است آن را بپوشانند.

49- نگاه کردن به انگشتر زنان
سؤال : آيا نگاه کردن به انگشتر زنان و روي پا بدون جوراب يا جوراب بدن نما اشکال دارد؟
پاسخ : نگاه بدون قصد لذت اشکالي ندارد.
 
50- نگاه کردن به زني که موهاي خود را تراشيده
سؤال : اگر نامحرم موهاي خود را کچل کند نگاه کردن به اوچه حکمي دارد؟
پاسخ : جايز نيست.
 
51- تماشاي تصاوير زنان برهنه کفار
سؤال : تعدادي از دوستان بنده به سايت هاي آموزش مسائل جنسي خارجي مراجعه مي کنند در اين سايت هاي خارجي عکس هاي عمل زناشويي دو فرد غير هم جنس به صورت برهنه کامل قرار دارد بنده به ان ها مي گويم ديدن ان ها حرام است ولي براي بنده دليل مي آورند و مي گويند در رساله و استفتائات خود اقاي مکارمي که از آن تقليد مي کني نوشته است که:
1- ديدن زن نامحرم کافر به طور برهنه مادر زاد حرام نيست.
2- چون شما آن زن يا افراد را نمي شناسي پس حرام نيست.
3- چون براي ما منشا فسادي ندارد يعني ما بعد از آن کاري نمي کنيم حرام نيست.
4- چون تصاوير آن زنان برهنه کافر را ما به طور غير مستقيم مي بينيم پس باز هم حرام نيست. بنده نيز همين چهار دليل را در رساله و استفتائات اقاي مکارم ديده ام. پيرامون اين مطلب توضيح دهيد.
پاسخ : ما در هيچ کجا ننوشته ايم که ديدن زنان برهنه کافر يا عکس آنها جايز است. آنچه نوشته ايم جايز است اين است که اگر آنها سربرهنه باشند و منشاء فسادي نباشد نگاه بدون قصد لذت مانعي ندارد. ولي ديدن عکس هاي مستهجن قطعا جايز نيست.


نظرات و دیدگاه های کاربران
ارسال نظرات و دیدگاه های شما

توجه:

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد.
• نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
• نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
• متن نظر شما می بایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.