راه بهشت

مراتب امربه معروف ونهي ازمنکر

مراتب امربه معروف ونهي ازمنکر
مراتب امربه معروف ونهي ازمنکر
براي امر به معروف و نهي از منکر مراتبي است ، وجايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود. مرتبه اوّل آنکه با شخص معصيت کار طوري عمل شود که بفهمد براي ارتکاب او به معصيت اين نحو عمل با او شده است ، مثل اينکه از او رو برگرداند....

مسأله 2795-  براي امر به معروف ونهي از منکر مراتبي است ، وجايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.

مسأله 2796- مرتبه اوّل آنکه با شخص معصيت کار طوري عمل شود که بفهمد براي ارتکاب او به معصيت اين نحو عمل با او شده است ، مثل اينکه از او رو برگرداند ، يا با چهره عبوس با او ملاقات کند ، يا ترک مراوده با او کند واز او اعراض کند به نحوي که معلوم شود اين امور براي آن است که او ترک معصيت کند .
 
مسأله 2797- اگر در اين مرتبه درجاتي باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف تر ، به همان اکتفا کند . مثلاًاگراحتمال ميدهد که با تکلّم با او ، مقصود حاصل مي شود ، به همان اکتفا کند وبه درجه بالاتر ، عمل نکند ،خصوصاً اگر طرف شخصي است که اين نحو عمل موجب هتک او مي شود .
مسأله 2798- اگر اعراض نمودن وترک معاشرت با معصيت کار موجب تخفيف معصيت مي شود با احتمال بدهد که موجب تخفيف مي شود ، واجب است اگر چه بداند موجب ترک بکلّي نمي شود ، واين امر در صورتي است که با مراتب ديگر ، نتواند از معصيت جلوگيري کند .
 
مسأله 2799- اگر علماء اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه وسلاطين جور ، موجب تخفيف ظلم آنها مي شود ، واجب است اعراض کنند از آنها وبه ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را .
مسأله2800- مرتبه دوّم از امر به معروف ونهي از منکر ، امر ونهي به زبان است ، پس با احتمال تأثير وحصول ساير شرايط گذشته ، واجب است اهل معصيت را نهي کنند ، وتارک واجب را امر کنند به آوردن واجب .
 
مسأله 2801- اگر احتمال بدهد که با موعظه ونصيحت ، معصيت کار ترک مي کند معصيت را ، لازم است اکتفا به آن ، ونبايد از آن تجاوز کند .
مسأله 2802- اگر مي داند که نصيحت تأثير ندارد ، واجب است با احتمال تأثير امر ونهي الزامي کند ، اگر تأثير نمي کند مگر با تشديد در گفتار وتهديد بر مخالفت ، لازم است لکن بايد از دروغ ومعصيت ديگر احتراز شود .
 
مسأله 2803- جايز نيست براي جلوگيري از معصيت ، ارتکاب معصيت مثل فحش ودروغ واهانت ، مگر آنکه معصيت ، از چيزهائي باشد که مورد اهتمام شارع مقدّس باشد وراضي نباشد به آن به هيچ وجه، قتل نفس محترمه ، در اين صورت بايد جلوگيري کند به هر نحو ممکن است .
مسأله 2804- اگر عاصي ترک معصيت نمي کند مگر به جمع مابين مرتبه اوّلي وثانيه از انکار ، واجب است جمع به اينکه هم از او اعراض کند ، وترک معاشرت نمايد وبا چهره عبوس با او ملاقات کند ، وهم او را امر به معروف کند لفظاً ونهي کند لفظاً .
 
مسأله 2805- مرتبه سوّم توّسل به زور وجبر است ، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمي کند يا واجب را بجا نمي آورد مگر با اعمال زور وجبر ، واجب است لکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند .
مسأله 2806- اگر ممکن شود جلوگيري از معصيت ، به اينکه بين شخص و معصيت حائل شود وبا اين نحو مانع از معصيت شود ، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاي ديگر باشد .
 
مسأله 2807- اگر جلوگيري از معصيت توقّف داشته باشد بر اينکه دست معصيت کار را بگيرد يا اورا از محلّ معصيت بيرون کند يا در آلتي که به آن معصيت مي کند تصرّف کند جايز است ، بلکه واجب است عمل کند .
مسأله 2808- جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند ، مگر آنکه لازمه جلوگيري از معصيت باشد ، در اين صورت اگر تلف کند ضامن نيست ظاهراً، ودر غير اين صورت ، ضامن ومعصيت کار است .
 
مسأله 2809- اگر جلوگيري از معصيت توقّف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار ، در محلّي يا مانع نمودن ازآنکه به محلّي وارد شود ، واجب است ، با مراعات مقدار لازم وتجاوز ننمودن از آن  .
مسأله 2810- اگر توتقّف داشته باشد جلوگيري از معصيت ، بر کتک زدن وسخت گرفتن بر شخص معصيت کار ، ودر مضيقه قرار دادن او جايز است ، لکن لازم است مراعات شود که زياده روي نشود ، وبهتر آن است که در اين امر ونظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفه شود .
 
مسأله 2811- اگر جلوگيري از منکرات واقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل ، جائز نيست مگر به اذان جامع الشرايط با حصول وشرائط آن .
مسأله 2812- اگر منکر از اموري است که شارع اقدّس به آن اهتمام مي دهد و راضي نيست به وقوع آن به هيچ وجه ، جايز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد ، مثلاً اگر کسي خواست يک شخص را که جايز القتل نيست بکشد بايد از او جلوگيري کرد ، و اگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم ، جائز است بلکه واجب است ، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. لکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيري به نحو ديگري که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند ، واگر از حدّ لازم تجاوز کند معصيت کار و احکام متعدي بر او جاري خواهد بود.

ارسال نظرات و دیدگاه های شما

توجه:

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد.
• نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
• نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
• متن نظر شما می بایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.