راه بهشت
لیست گفتگو و تحلیل گفتگو و تحلیل ( صفحه هفت )
انفعال مسئولین و ترویج بدحجابی!
انفعال مسئولین و ترویج بدحجابی!
روند پوشش و حجاب در جامعه طی 3 دهه‌ی اخیر، روندی نزولی داشته است، اگرچه این روند در برخی مقاطع مانند دوران مشهور به اصلاحات شتاب بیشتری گرفته است. در شرایط امروز نیز به نظر می‌رسد دولت توجه چندانی به این موضوع ندارد... ادامه ...
از اجرای قوانین اسلام ضربه نمی‌خوریم!
از اجرای قوانین اسلام ضربه نمی‌خوریم!
مجریان یا درک درستی از فرهنگ و ضد فرهنگ ندارند و یا اینکه در برخی از امور تسامح می‌کنند، به دلیل اینکه احساس می‌کنند اگر فلان قوانین اجرا شود، ضربه می‌خوریم. در صورتی که این اشتباه است. ما از اجرای قوانین اسلام ضربه نمی‌خوریم... ادامه ...
«حجاب» حل مسئله است نه مسئله!
«حجاب» حل مسئله است نه مسئله!
حکومت اسلامی موظف به اجرای احکام اسلامی است. آن چیزهایی که کار خود حکومت است که حکومت باید خودش مستقیماً وارد شود و وظایفش را انجام دهد، اما در اموری که افراد موظف به اجرای آن‌ها هستند حکومت باید به افراد امر کند که وظایفشان را انجام دهند... ادامه ...