راه بهشت
لیست گفتگو و تحلیل عفاف و حجاب
بررسی احساس پوشیدگی، هوش هیجانی و سلامت روان
بررسی احساس پوشیدگی، هوش هیجانی و سلامت روان
پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی احساس پوشیدگی با متغیرهایی نظیر سلامت روان و هوش هیجانی در سه گروه از خانم های چادری، مانتویی معمولی و مانتویی مد دار پرداخته است. نمونه ی مورد مطالعه شامل 300 نفر از خانم های 15 تا 45 ساله ی شهر تهران می باشد که به روش تصادفی انتخاب و از طریق پرسش نامه ی سلامت عمومی، آزمون هوش هیجانی بار - اُن و پرسش نامه ی محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفته اند. اطلاعات با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکراهه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش به قرار زیر است: - بین افراد با پوشش چادر، مانتویی معمولی و مانتویی مددار از لحاظ احساس پوشیدگی تفاوت وجود دارد که در این بین، گروه با پوشش چادر بالاترین احساس پوشیدگی و مانتویی معمولی کمترین احساس پوشیدگی را دارا هستند. ادامه ...
نقش مردان در بدحجابی زنان
نقش مردان در بدحجابی زنان
با نزدیک شدن به فصل گرما حواشی از نوع بد پوششی هم به چشم می خورد، قصد داریم با نگاهی متفاوت به مبحث حجاب نگاهی داشته باشیم، نقش مردان در بدحجابی زنان جامعه موضوعی که شاید مورد غفلت واقع شده و همواره زنان متهم اصلی بدحجابی هستند... ادامه ...
چرا مسئله‌ی زن از خانواده قابل تفکیک نیست؟
چرا مسئله‌ی زن از خانواده قابل تفکیک نیست؟
چند سالی است که در کشور ما، برخی در حوزه‌ی مسائل زنان، با این عقیده که بررسی مسائل زنان از مسائل خانواده کاملاً متمایز است، پیش‌دستانه استفاده‌کنندگان از عبارت «زنان و خانواده» را به نادیده گرفتن حقوق زنان متهم کرده و این مسئله را مورد نقد قرار می‌دادند... ادامه ...
اعتراضات خیابانی به بدحجابی به جایی خواهد رسید؟
اعتراضات خیابانی به بدحجابی به جایی خواهد رسید؟
مدتی قبل جمعی از مردم متدین و غیرت‌مند تهران تظاهراتی در اعتراض به وضعیت نگران‌کننده‌ی بدحجابی انجام دادند و به‌نوعی امر به معروف و نهی از منکری را که دیگر این روزها اقامه‌ی فردی آن خطرآفرین شده است، به‌صورت جمعی انجام دادند... ادامه ...
خودآرایی زنانه، جنگ فراماسونری با فضیلت‌خواهان دنیا
خودآرایی زنانه، جنگ فراماسونری با فضیلت‌خواهان دنیا
بی‌عدالتی، تبعیض، نادیده گرفتن کرامت انسانی، عمده کردن مسائل جنسی و تبلیغ گسترده‌ی تبرج زنانه، همه از مظاهر تمدن فاسد غربی است که در واقع بازگشت به همان جاهلیت است، اما با شیوه‌ها و ابزار مدرن... ادامه ...
بی حجابی یا بی عفتی ؛ کدام غیراخلاقی است؟
بی حجابی یا بی عفتی ؛ کدام غیراخلاقی است؟
سروش می‌خواهد با اخلاقی جلوه دادن افعال در قالب اخلاق اومانیستی و عرفی کردن تمام گزاره‌های اخلاقی، به این نتیجه برسد که حجاب در ماهیتش، بر اساس مقتضیات زمان و مکان، قابل تغییر و حتی حدود و ثغور آن نیز عرفی است ... ادامه ...
نقش خانواده در پازل سبک زندگی اسلامی
نقش خانواده در پازل سبک زندگی اسلامی
بالاخره سبک زندگی جدید نقاط قوت و ضعفی دارد؛ یعنی باید توجه داشته باشید که سرمایه‌های فرهنگی خانواده‌ها، حتی در موضع دینی هم در حال بالا رفتن است. تفاوت یک خانواده‌ی متدین امروزی با یک خانواده‌ی متدین در گذشته این است ... ادامه ...
آیا امام نسبت به حجاب بی‌تفاوت بود؟!
آیا امام نسبت به حجاب بی‌تفاوت بود؟!
پاسخ به شبهات نعیمه اشراقی(2)؛خطاب تند حضرت امام (رحمت الله علیه) به زن‌هایی است که آرایش می‌کنند و قابل توجه است اینجا بحث آراستگی نیست بلکه آرایش از نظر قرآن یک خط قرمز است. آن وقت آیا می‌توان گفت امام(رحمت الله علیه)نظر خاصی راجع به حجاب ندارد؟!... ادامه ...
تبیین جایگاه حجاب از نگاه امام راحل
تبیین جایگاه حجاب از نگاه امام راحل
پاسخ به شبهات نعیمه اشراقی(1)؛ آیا حجاب اجباری است؟ از منظر امام به عنوان یک مرجع فقیه، فیلسوف، عارف و یک متفکر نظام جهانی، نه فقط حجاب، بلکه رفتار عفیفانه هم اجباری است. هیچ‌ کس نمی‌تواند بگوید حد حجاب شرعی تنها رنگ است یا آرایش و سرمه‌ کشیدن است... ادامه ...
پوشش و آرایش در کفه‌ی ترازوی سبک زندگی اسلامی ایرانی
پوشش و آرایش در کفه‌ی ترازوی سبک زندگی اسلامی ایرانی
سبک زندگی، موقعیت‌ها و پوشش افراد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. ما وقتی به مسئله‌ی حجاب می‌رسیم، می‌خواهیم همه یک نوع حجاب شرعی داشته باشند، در صورتی که باید اجازه دهیم آنان حجاب شرعی با الگوهای متفاوت را انتخاب کنند... ادامه ...