راه بهشت
برترینهای مقالات
کارکرد تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در سیرۀ پیامبر
حیاء ؛ یک رهنمود اخلاقى از پیامبر أعظم
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سبک زندگی اسلامی
لیست مقالات امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در اجرای قانون
امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در اجرای قانون
قانون صحیح اولین شرط جامعة برتر است و خداوند متعال برترین قوانین را که از علم نامتناهی او سرچشمه گرفته به بشر ارزانی داشته و همگان را به پیروی از آن دعوت کرده است. انجام امر به معروف و نهی از منکر را ضامن اجرای آن قوانین و برخود قانون مقدم شمرده است. ادامه ...
جلوه های بلاغت درنهج البلاغه باتوجه به شیوه های امرونهی
جلوه های بلاغت درنهج البلاغه باتوجه به شیوه های امرونهی
امر به معروف ونهی از منکر از جمله فرائض الهی است که به منظور پویایی وبالندگی جامعه تشریع شده است.در پرتواین فریضه ،ارزش ها ترویج وازضد ارزش ها ممانعت به عمل می آید. درنتیجه جامعه از انحراف وانحطاط درامان می ماند . به نظر می رسد علی رغم تلاش فراوان دراین زمینه ، هنوز تارسیدن به نقطه دلخواه راه زیادی درپیش است ؛لذا باید به دنبال راهکار هایی متفاوت دراین زمینه بود ادامه ...
تبیین نقش وفاق خانواده در نهادینه شدن معروف و پیشگیری از منکر
تبیین نقش وفاق خانواده در نهادینه شدن معروف و پیشگیری از منکر
در بین روشهای کاربردی امر به معروف و نهی از منکر روش¬هایی که منجر به نهادینه شدن معروف و برطرف نمودن منکر می¬شوند از اهمیت بیشتری برخورداراند. این روشها مربوط به خانواده و روابط اعضای آن است. یکی از روشهای کاربردی شدن امر به معروف و نهی از منکر تربیت فرزندان در سایه وفاق و مهرورزی در خانواده است. وفاق خانواده از مؤلفه¬های اصلی در نهادینه شدن معروف و گسترش آن در جامعه، و کاربردی شدن امر به معروف و نهی از منکر است. ادامه ...
موانع، محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر
موانع، محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر
مکتب اسلام آئینی است اجتماعی و نشان می دهد که، تنها برای خودسازی فردی نیست، بلکه صلاح و اصلاح جامعه را هم در نظر دارد و از پیروان خود خواسته که خود را در برابر جامعه متعهّد بدانند؛ لذا در این پژوهش، با توجه به اهمیّت موضوع، به امر به معروف و نهی از منکر؛ موانع، محدودیت ها و راهکارهای اجرایی آن در جامعه اسلامی، به روش تحلیلی پرداخته شده است ادامه ...
شیوه های کاربردی امربه معروف ونهی ازمنکر
شیوه های کاربردی امربه معروف ونهی ازمنکر
یکی از انواع واجبات در اسلام امر به معروف و نهی از منکر بوده، که اجرای آن یکی از واجبات و ترک آن از محرمات می‌باشد. این دو فریضه که تأثیرکامل درحیات وزندگی _ امم وملل _ امت اسلامی ودرسیرجامعه به سوی تکامل وجلوگیری آن ازانحرافات وگمراهی ها دارد ادامه ...
نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با مصداق عفاف در جامعه
نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با مصداق عفاف در جامعه
امر به معروف و نهی از منکر از فریضه هایی هستند که امروزه در فروع دین به عنوان مظلوم ترین فرع های ده گانه به شمار می روند. این درحالی است که 30 آیه از آیات نورانی قرآن در مورد آن دو است و همچنین احادیث فراوان معصومین (ع) اهمیت امر به معروف و نهی از منکر را روشن می سازد. ادامه ...
نقش امر به معروف در دستیابی به اهداف سازمان و بهبودی در مدیریت آن
نقش امر به معروف در دستیابی به اهداف سازمان و بهبودی در مدیریت آن
سازمانها در جهت رسیدن به اهدافشان نیاز جدی دارند که بر کارهای خود نظارت کنند. تقویت هر چه بیشتر نظارت سبب بهره وری بیشتر خواهد شد. در اسلام سطوح مختلف نظارت درونی هر فرد بر خود، نظارت امر به معروفی و نظارت بازرسی و شکایت مطرح است که نسبت به دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه ای دارد. عموما سازمانها نسبت به این نظارت غفلت دارند ادامه ...
آسیب شناسیِ عدم موفقیت کامل در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
آسیب شناسیِ عدم موفقیت کامل در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، یک واجب مهمّ اسلامی است که متاسفانه هم شناخت کافی در مورد آن وجود ندارد و هم بطور شایسته مورد توجّه قرار نگرفته؛ لذا در این پژوهش، به آسیب شناسی و تحلیل ریشه های شکست در امر به معروف و نهی از منکر، به روش تحلیلی پرداخته شده است ادامه ...
امر به معروف و نهی از منکرازفروع دین اسلام است
امر به معروف و نهی از منکرازفروع دین اسلام است
امر به معروف و نهی از منکراز احکام عملی مسلمانان است، و به نظر فقه شیعیان از فروع دین اسلام است. امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام انچه ازنظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته میشود و نهی از منکریعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن انچه از نظر عقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته میشود ادامه ...
امر به معروف و نهی از منکر؛ضرورت و عوامل بی اعتنایی به آن
امر به معروف و نهی از منکر؛ضرورت و عوامل بی اعتنایی به آن
«امر به معروف و نهی از منکر»، از جمله فرایض دینی و از ضروریات اسلام است که جامعه دینی را پرنشاط می سازد و در صورت اهتمام به این وظیفه شرعی، بسیاری از زشتی ها از جامعه رخت برمی بندد و ارزش های دینی و انسانی حاکم می شود ادامه ...